top of page
Grafikler

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde işleme izin belgesi, kapasite raporu sahibi üretici firmaya verilir. dahilde işleme izin belgesi sahibi olmak için, üretimin en az yüzde ellisini üretmek gerekir. Dahilde işleme izin belgesi ihracat yapılan ürünün ham madde ithalatlarında yada yerli alımında belirli muafiyetler sağlar.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin gümrük muafiyeti, kdv muafiyeti ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesini ve yerli alımını sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

  • – Kapasite raporu sahibi imalatçılar,

  • – Dış ticaret sermaye şirketleri,

  • – Sektörel dış ticaret şirketleri,

  • – Sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir.

  • Gözetim V.b.

  • Anti-damping

  •  Sübvansiyon

bottom of page